Opleidingen

Opleidingen

Bij onze vereniging werken wij met een technische staf, waaronder ook een aantal assistentes, die bevoegd is voor de hun opgedragen taak. Op regelmatige tijdstippen wordt de technische staf de gelegenheid geboden om deel te nemen aan bijscholingen en/of nieuwe cursussen, zodat zij op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Ook wordt er gelegenheid geboden aan leden die interesse hebben voor het volgen van een assistentencursus of een cursus Assistent Leider.

Opleiding Junior Assistent (niveau 1)

Cursisten worden tijdens deze cursus voorbereid op het assisteren van de verenigingsleid(st)er bij het leidinggeven in gymnastieklessen. Deze cursus is vanzelfsprekend een goede opstap naar de opleiding lesgeven.
Deelname aan deze opleiding is mogelijk vanaf 10 jaar.

Opleiding Assistent Leider (niveau 2)

Deze opleiding bestaat uit een theoretisch deel dat u thuis kunt bestuderen. De praktijkopdrachten worden uitgevoerd in de eigen vereniging of een vereniging in de buurt. Daarna zijn er vervolgopleidingen tot volledig trainer mogelijk. Voor meer informatie over opleidingen van de KNGU kunt u terecht op de speciale opleidingen-website van de KNGU, www.kngucampus.nl.
Deelname aan deze opleiding is mogelijk vanaf 14 jaar.

Vervolgopleidingen

Na het behalen van de opleiding Assistent Leider is het mogelijk om door middel van vervolgopleidingen de bevoegdheid ‘Gymnastiek Leider (niveau 3)’, ‘Trainer (niveau 4)’ of ‘Coach (niveau 5)’ te halen.
Deelname aan deze opleidingen is mogelijk vanaf 16 jaar. Men moet minimaal in het bezit zijn van de bevoegdheid voor 1 niveau lager.

Juryopleiding

Wanneer de wedstrijdgroepen naar een wedstrijd toe gaan worden de prestaties beoordeeld door juryleden. Soms zijn dit juryleden van de eigen vereniging. Voor bepaalde wedstrijden is de vereniging verplicht juryleden te leveren anders mogen de kinderen niet deelnemen aan de wedstrijd.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe juryleden voor De Samensprong. Hebt u interesse in het volgen van een jurycursus (die op verschillende niveau’s gegeven worden) neem dan contact op met een van de bestuursleden.
Deelname aan deze opleiding is mogelijk vanaf 16 jaar.

Aanmelden en vragen

Voor vragen over de opleiding kunt u contact opnemen met Hans Stouthamer, de cursusleider uit uw regio of de afdeling Kaderontwikkeling van de KNGU.
Postbus 142
7360 AC Beekbergen
Tel: (055) 505 87 88
E-mail: ko@kngu.nl