Pest protocol

Pestprotocol

Wij willen onze leden een veilige sportomgeving bieden. Lichamelijk, maar ook geestelijk. Bij De Samensprong mag iedereen gewoon zichzelf zijn. Pestgedrag wordt dus NIET geaccepteerd. Om eventueel pestgedrag meteen te kunnen aanpakken, werken we met een pestprotocol.

Gesignaleerd pestgedrag stoppen

Het pestprotocol bestaat onder andere uit een handleiding, [link naar pdf – nieuw venster] waarin staat uitgelegd welke stappen trainers of vrijwilligers moeten zetten, als zij pestgedrag signaleren of hierop worden gewezen. Zij laten het slachtoffer het zogenaamde slachtofferformulier [link naar pdf – nieuw venster] invullen. Dit ingevulde formulier leggen ze voor de genoemde leider van de pesters, die daarna een daderformulier [link naar pdf – nieuw venster] invult. Beide kinderen en hun ouders worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek, om zo samen te zorgen dat dit gedrag stopt. Gebeurt dit niet? Dan moet de dader de vereniging verlaten.

Word jij gepest?

Word je gepest? Geef het dan zo snel mogelijk door aan je trainer. Ook als je merkt dat iemand anders wordt gepest. Wil je liever niet dat anderen weten dat jij dit hebt doorgegeven? Laat het weten: dan wordt jouw naam niet genoemd.

  • Pestprotocol (Vastgesteld beleid)
  • Daderformulier
  • Slachtofferformulier
  • Handleiding voor technisch kader