Beleid 2019

Vernieuwd beleid 2019

Met de welkome input van trainers en vrijwilligers van de Samensprong heeft het bestuur hard gewerkt aan een nieuw beleidsdocument, waarin het thema ‘veilig sportklimaat’ centraal staat.

NOC*NSF en de KNGU hebben hiervoor richtlijnen opgesteld waar onze vereniging door middel van dit document nu goed bij aangehaakt is. Ook hebben de beheerders van sportaccommodatie De Drie Linden actief meegewerkt aan een actuele Sport Risico Inventarisatie en Evaluatie. Op 27 mei wordt dit document ter besluitvorming aangeboden aan de leden, die de informatiebijeenkomst bijwonen over een veiliger sportklimaat.

Wil je er meer over lezen, klik dan hier voor de volledige tekst van het beleidsdocument.