Vertrouwenspersoon

Voor welke soort vraag, klacht of probleem kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon fungeert als eerste opvang voor al onze sportleden of hun ouders/wettelijk vertegenwoordigers, toeschouwers en alle vrijwilligers (trainers en assistent-trainers, bestuur, wedstrijdcommissie enz.). Zij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp.

Je kunt haar e-mailen bij een vraag, klacht of probleem over:

  • het niet naleven van de vuistregels.
  • het niet naleven van de KNGU-gedragsregels door de begeleiders.
  • wanneer je je niet gehoord voelt terwijl je het probeerde te bespreken met een begeleider van de Samensprong.

Als de klacht dermate ernstig is kan de vertrouwenspersoon de klacht formeel in behandeling nemen. 

Bij wie kun je terecht voor je vraag, klacht of probleem over grensoverschrijdend gedrag?

Binnen de Samensprong is onze vertrouwenspersoon Astrid Danen. Je kunt haar bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@samensprong.nl. Je mag in je bericht jouw telefoonnummer vermelden, wanneer je wil dat zij persoonlijk contact met je opneemt.

Wil je meer lezen?

Binnenkort publiceren we het hele beleidsdocument waarin je op pagina 4, 5 en 6 meer kunt lezen over onze vuistregels en het werk van de vertrouwenspersoon.