Kleding

Kleding

Verenigingskleding is goed voor de herkenbaarheid van De Samensprong en voor de overzichtelijkheid tijdens de les. Ook is sportkleding veiliger: zo kunnen we ongelukken voorkomen. Voor de turngroepen is verenigingskleding daarom verplicht.

Word je lid of ben je net lid geworden?
Neem contact op de kledingcommissie